Świadkowie

Do prawidłowego przebiegu ślubu cywilnego niezbędni są również świadkowie. Musi ich być dwóch i koniecznie muszą być to osoby, które ukończyły osiemnaście lat. Nie ma natomiast wymogów co do ich płci. Mogą być to zarówno dwie kobiety, dwóch mężczyzn, jak i para mieszana, czyli kobieta i mężczyzna. Świadkowie wraz z ważnymi dowodami osobistymi oraz obrączkami zgłaszają się w dniu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego na około trzydzieści minut przed planowanym rozpoczęciem uroczystości. Sama ceremonia trwa stosunkowo krótko, bo niecałe dwadzieścia minut. W jej trakcie odpowiedni urzędnik wygłasza mowę a następnie para młoda powtarza określone słowa przysięgi małżeńskiej. Na zakończenie przyszli nowożeńcy zakładają sobie wzajemnie obrączki, podpisują akt małżeństwa oraz uwieńczają całą uroczystość pierwszym małżeńskim pocałunkiem.

[1]   
[2]   
[3]   
[4]   

[5]   
[6]   
[7]   
[8]   
[9]