Ślub rozwodnika

W wypadku, gdy ślub zamierza wziąć osoba rozwiedziona, musi ona złożyć również odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie. Osoba owdowiała chcąca wziąć ślub, powinna dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka. W końcu jeżeli jednym z przyszłych nowożeńców jest obcokrajowiec, to niezbędne jest w takim wypadku okazanie odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

[1]   
[2]   
[3]   

[4]   
[5]   
[6]   
[7]   
[8]   
[9]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.