Formalności przed ślubem kościelnym

Przed ślubem kościelnym należy również odbyć kilka spotkań w poradni życia rodzinnego, które najczęściej prowadzone są przy parafiach. Tak samo jak w wypadku ślubu cywilnego, również przed ślubem kościelnym wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów. Pierwszym z nich jest Świadectwo chrztu, które zaświadcza, że dana osoba jest członkiem Kościoła i dowodzi, że w księgach parafialnych nie ma żadnych adnotacji (śluby kapłańskie, śluby zakonne, wcześniejsze małżeństwa itp.) które uniemożliwiałyby zawarcie małżeństwa. W szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe jest przedstawienie powyższego świadectwa, wystarczy wiarygodne zeznanie przynajmniej jednego świadka. Może nim być matka, ojciec lub ktoś inny z rodziny. Kolejnym dokumentem, który należy przedstawić przed ślubem kościelnym, jest Świadectwo bierzmowania. W wypadku, gdy bierzmowanie nie miało miejsca, należy przyjąć ten sakrament jeszcze przed samym ślubem.

[1]   
[2]   
[3]   
[4]   
[5]   
[6]   

[7]   
[8]   
[9]