Ślub wdowca/wdowy

Jeżeli osoba, która chce wziąć ślub kościelny, jest wdową lub wdowcem, musi w takim wypadku przedstawić również Świadectwo zgonu współmałżonka.

Ostatnimi dokumentami, jakie należy okazać w parafii na minimum trzy miesiące przed planowanym ślubem, są dowody osobiste przyszłych małżonków a w niektórych parafiach wymagane jest również przedstawienie ostatniego świadectwa z oceną z religii.

Ślub kościelny nierzadko odbywa się podczas mszy a kończy się, tak samo jak w wypadku ślubu cywilnego, podpisami małżonków w Księdze Zaślubionych z jedną tylko różnicą - podpisanie księgi może odbywać się dopiero po zakończeniu mszy, np. w zakrystii.

Od 1998 roku, by ślub kościelny nabrał mocy prawnej, nie trzeba brać dodatkowo ślubu cywilnego.