Wybór nazwiska

W przypadku, gdy chcemy zachować dotychczasowe nazwisko razem z nazwiskiem partnera należy pamiętać, że nazwisko takie nie może składać się z więcej niż z dwóch członów. W wypadku, gdy narzeczeni nie złożą stosownego oświadczenia dotyczącego ich przyszłego nazwiska, każdy z małżonków zachowa własne dotychczasowe nazwisko. Wreszcie po trzecie obydwoje przyszłych nowożeńców musi złożyć odpis skrócony aktu urodzenia oraz pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Jeżeli przyszła panna młoda mieści się w przedziale wiekowym pomiędzy szesnastym a osiemnastym rokiem życia, musi dodatkowo złożyć postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.

[1]   
[2]   

[3]   
[4]   
[5]   
[6]   
[7]   
[8]   
[9]