Ślub można wziąć zgodnie z ceremoniałem prawo kościelnego i cywilnego (rodzinnego)

Ślub jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, do którego musi się on dobrze przygotować. Nie wystarczy poświęcić weekendu czy nawet tygodnia, żeby wszystko zorganizować. Prawdziwy ślub i wesele wymagają kilkumiesięcznej pracy.

Trzeba zadbać o zaproszenie ślubne. Projekty zaproszeń można wybierać spośród opcji udostępnionych przez studio poligraficzne, które zajmuje się drukowaniem druków ślubnych. Na zaproszeniach ślubnych umieszcza się różne motywy. Najczęściej są to obrączki oraz para gołębi oraz wstążki, serpentyny, serca.

Ślub (a dokładniej związek małżeński) jest też pewnym zdarzeniem prawnym (regulowanym przez prawo rodzinne). W Polsce małżeństwo można zawrzeć z mocy prawa państwowego i kościelnego oraz na mocy konkordatu (związek małżeński zawierany w kościele wywołuje również skutki w prawie cywilnym, czyli np. tworzy wspólnotę majątkową między partnerami).

Ślub cywilny zawiera się w Urzędzie Stanu Cywilnego. W znaczeniu prawnym ślub jest egalitarnym (równoprawnym) związkiem mężczyzny i kobiety zaliczanym do kategorii umów - dwie strony umawiają się, że zawierają związek. W tym celu składają podpisy na stosownym dokumencie w obecności świadków i pracownika USC. Świadkowie poświadczają zawarcie małżeństwa (dokonanie czynności prawnej), gdy np. dokumenty umowy (akt ślubu) zostaną zniszczone.